Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile kurumu, modernleşme sonucu meydana gelen toplumsal değişmenin etkisi başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik sebeplerle birtakım yapısal işlevsel değişimler yaşamıştır. Ailede yaşanan bu değişimler aile içi sorunları, iletişimsizliği, bağları ve pozitif dayanışmayı olumsuz bir şekilde tetiklemiştir. Bu nedenle ailenin modernleşmeden kaynaklanan ve kişisel sorunlardan meydana gelen bu olumsuzluklardan kurtulmasını sağlamak, aileyi iyileştirici-geliştirici adımlar atmak amacıyla psiko-sosyal bir müdahale içeren aile danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Aile danışmanlığı hizmetinde varolan faaliyetler eğitici, savunucu, terapi ve danışmanlık olarak gruplandırılabilir. Bu hizmetlerin alt basamaklarında her birine özgü çalışmalar ve müdahaleler içermektedir. Bu sebeple ihtiyaç noktasında ailelere psikolojik, sosyal, kültürel ve eğitim yönünden çoklu destek sağlamayı amaçlayan aile danışmanlığı, ailenin sosyo-kültürel bağlarını geliştirici adımlar atmaktadır. Aile içinde etkili iletişim ve empati üzerine baskın bir çalışma yapan bu danışmanlık hizmeti aile bağlarının yeniden tesisi ve yıkılmasını önleyici çalışmalar yapmayı amaç edinmiş bir modeldir. Aile içerisindeki bireylerin her birinin kendine özgü ve özel olduğunu vurgulayan, empati sağlatan uygulamalar yapmaktadır. Aile danışmanlığı hizmetinin temel farklılığı ailenin tüm bireyleri(anne,baba ve çocuk) ile görüşüp, objektif bir şekilde temel sorunları tespit ederek hem bireylere bunu yansıtma hem de rehber niteliğinde bu sorunların aşılmasında yol gösterici bir konumda olmasıdır. Aile danışmanlığına ihtiyaç duyulması olağan bir süreçtir, önemli olan bu süreçte profesyonel bir destek ve hizmet alma isteğinin bulunmasıdır. Aile danışmanlığına her türlü iletişim sorunlarında ve aile içi ilişkiler noktasında başvurulabilir fakat genellikle boşanma sürecine gelen aileler, çocuğuyla iletişim sorunun yaşayan aileler ya da eşler arasında çeşitli soğukluk yaşayan aileler destek hizmeti almak için başvurmaktadır. İlişkilerin boşanma sürecine gelmeden bu noktada destek alınması veyahut karar verildi ise çocuğun buna hazırlanması destek alınması noktasında önem arz etmektedir.

Aile Danışmanlığında Destek Verilen Hizmetler • Aile içi iletişim problemlerinin ve çatışmaların çözümü. • Boşanma öncesi, sırası ve sonrasında aileye verilen destek. • Aile içi empati çalışması. • Ebeveyn ve çocuk ilişkisi. • Boşanma sürecinde çocuğa verilen destek. • Aile bağlarının güçlendirilmesi. Kurumumuzda Aile Danışmanlığı kapsamında hizmet verilen diğer alanlar • Aile İçi Çatışmalar • Aile ve Çift Danışmanlığı • Ailede Sorun Çözme Stratejisi • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik) • Boşanma Süreci ve Çocuk • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek • Çiftlerde Uzlaşma Problemi • Duygusal İhmal • Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı • Evliliğe Hazırlık • Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı • Evlilikte İletişim Sorunları • İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler • Yeni evlenme dönemi • Yeniden Evlenen Çiftler