Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Çiftlere yönelik danışmanlıkta, evli veya evli olmayan çiftlerle çalışılır ve amaç genellikle çiftler arasındaki iletişim becerisinin ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesidir. Çift ve evlilik terapisinde bireylerin yaşanan uyum sorunları, çatışmalar, aldatma, boşanma ve/veya ayrılma, evlilik öncesi yaşanan kaygılar, çiftlerden birinin ya da ikisinin de hayatında yaşanan değişimlere uyum sağlama, kronik hastalıklar, alkol ve madde kullanımı, kayıp ve yas gibi pek çok sorun ele alınabilir. Çift ve evlilik terapisinde neler yapılır? Çift ve evlilik terapisinde ilişki bir sistem olarak görülür ve yaşanan sorunlar bu sistem içinde anlamlandırılır. Çiftin ilişki dinamiklerinin ele alınmasıyla ilişkideki ve iletişimdeki doyumu arttırırken, her iki kişinin kendi bireysel potansiyellerini de fark edip geliştirebilmelerini hedefler. Çift ilişkisi yaşayan bir sistemdir. Bu sistemin unsurlarından birinde (bireyler ya da iletişim şekilleri gibi) yaşanan değişim bütün sistemi etkiler. Bireysel terapiden farklı olarak, çiftin ikisi de seansta bulunur ve birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bunun yanı sıra bireysel görüşmelerde de kişilerin yaşadığı ilişki sorunları, çözümlenemeyen kişilerarası çatışmalar ve aileyle geçmiş yaşantılara uzanan geçmiş kökenli sorunlara değinilebilir. Kurumumuzda Sunulan Aile ve Çift Danışmanlığının İşlevleri • Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak; • Evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek; • Çiftlerin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek; • Çiftlerin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak; • Evlilikte zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında bireylerin sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek; • Çiftlerin her birinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak; • Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak; • Evlilik sürecinde çiftlerin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak