Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun, çocukların kendini ifade etmede kullandıkları en önemli araçtır. Oyun oynarken özgür hisseden çocuk, bu yolla bazen hayalini kurduğu anları yaşar, bazen hissettiği mutluluk, heyecan, kızgınlık, öfke gibi duyguları oyuna yansıtarak, bizlere duygu durumu hakkında daha somut veriler sunar. Bu sayede onu daha iyi anlamamız ve doğru adımlar atarak bilişsel ve duygusal gelişimini desteklememiz kolaylaşır.

Çocukların yaşadıkları hayatı ve kendilerini tanıma yolculukları bazen stresli olabilir, bazen de biz yetişkinler gibi içinde bulundukları aile ortamında duygusal sorunlar yaşayabilirler. Gündelik yaşamda onları rahatsız eden pek çok an olabilir. Böyle anlarda, ailelerin çocukta gözlemledikleri davranış problemleri, çocuğun duygusal ihtiyaçlarına işaret edebilir. Çünkü çocuklar hissettiklerini anlamlandırmakta ve ifade etmekte zorlanabilirler. Bu noktada oyun; içinde bulundukları stres, korku, endişe gibi olumsuz duygularla ve onları rahatsız eden düşüncelerle baş etmelerinde en etkili yoldur. Oyun terapisi ise, çocuğun duygu ve düşüncelerini anlamada etkili ve sağlıklı bir araç olarak kullanılır. Böylece, duygularını oyuna yansıtan çocuk rahatlayarak, olumsuzlukların yarattığı stresle, kendisine ve çevresine zarar vermeden baş etmeyi öğrenmiş olur.

   Oyun terapisi, çocuklar için en etkili terapi yöntemi olmasının yanı sıra ebeveynlere çocuk hakkında anlamlı bilgiler vermesi yönünden de önem taşır. Ailenin çocukta gözlemledikleri ve anlamlandırmakta güçlük çektikleri olumsuz davranışların nedenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu süreçte oyun terapistinin soruna yönelik olarak aileye psikoeğitim desteği sunmasıyla, aileler çocuklarına yardımcı olma ve aile içi yaşanan zorlukların üstesinden gelme konularında destek alma imkanı bulmuş olurlar.

   Oyun terapisi, aynı zamanda çocukların dünyasından nasıl göründüğümüzün, anlaşıldığımızın en güzel göstergesidir. Yetişkinleri model alan çocuk tarafından düşünce ve davranışların nasıl algılandığına dair fikir edinmek, çocuklarla yetişkinler arasındaki iletişimin doğru şekilde gelişmesine imkan sağlar.