Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığında temel amaç, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde karşılaşılabilecek çeşitli duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin, uygun bilimsel test ve ölçeklerden de faydalanılarak belirlenmesi, çözüm için gerekli olan yönlendirmelerin yapılması ve bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesidir. Çocuklarla yapılan danışma, duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunlar yaşayan çocukların duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmayı hedefleyen bir süreçtir. Amacı çocuğun yaşadığı belirtileri azaltmak ve yaşanan belirtilerin ortaya çıkmasına yol açan faktörleri tespit edip onlarla baş edebilmektir. GND Psikolojik Danışmanlık, çocuk danışmanlığı hizmetleri kapsamında 0-12 yaş aralığındaki çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlamaktadır. Bu bağlamda, çocukların yaşamında en önemli destek kaynağı olan ailelerle de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir. Çocuklarla çalışırken amaçlarımız, onların; • Duygusal ve davranışsal sorunlarını çözmeleri konusunda destek olmak, • Okul, ev ve sosyal yaşamda daha iyi ilişkiler geliştirmelerini sağlamak, • Kendilerine daha güvenli olmalarını sağlamak, • Var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak, • Kendilerini daha iyi tanımalarına olanak vermek, • Daha sağlıklı kararlar alabilmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklara psikolojik destek verdiğimiz konular şunlardır: • Depresyon, • Öfke Problemleri, • Kaygı ve korkular, • Özgüven eksikliği, • İçe kapanıklık, • Sosyalleşme sorunları, • Çekingenlik ve utangaçlık, • Aile ilişkilerinde problemler, • Kardeş kıskançlığı, • Dikkat ve konsantrasyon sorunları, • Hiperaktivite • Okula hazırlık ve uyum süreci, • Okul ile ilgili zorluklar, • Kardeşle ilişkiler, • Sınav kaygısı, • Derslerde başarısızlık, • İletişim sorunları, • Kendini ifade etmekte zorluk, • Anne baba ayrılığı, • Ailede ölüm ve yas süreci, • Travma yaşantıları, • Evlat edinme, • Uyum sorunları, • Sınırlara uymakta güçlük, • Disiplin sorunları, • Saldırganlık ve şiddet eğilimi, • Davranış bozuklukları, • Huzursuzluk ve hırçınlık, • Aşırı inatçılık, • Yalan söyleme, • Yeme problemleri, • Tuvalet problemleri, • Tikler, • Takıntılar, • Tırnak yeme, • Çocuk istismarı ve ihmali • Uyku sorunları